Українська | Русский | English
Головна Новини Розпорядження райдержадміністрації Вакансії Оголошення Проекти рішень районної ради Реєстри для публічного огляду

Перелік документів, які містять публічну інформацію

 Перелік документів,

що знаходяться у володінні  Новобузької райдержадміністрації,

які містять публічну інформацію

 

1.    Інформація про структуру Новобузької райдержадміністрації.

2.    Регламент райдержадміністрації.

3.    Положення про апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації.

4.    Колективний договір працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

5.    Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності.

6.    Рішення колегій райдержадміністрації та її структурних підрозділів

7.    Накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

8.    Декларації про доходи (І-ІІ категорія)

9.     Інформація про вакансії в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

10.  Кадровий резерв.

11.  Матеріали щорічної оцінки, атестації.

12. Матеріали, які стосуються діяльності консультативно-дорадчих органів, створених при      райдержадміністрації.

13.  Плани роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, звіти про їх виконання.

14.  Плани проведення та порядок денний засідань колегії райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

15.  Інформація про наради, засідання, семінари та інші заходи, що проводятьсярайдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

16. Графіки проведення прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

17.  Інформаційно-аналітичні довідки щодо підсумків роботи із зверненнями громадян.

18.  Районні  програми та інформація про їх виконання.

19.  Річні бюджетні запити райдержадміністрації.

20.  Свідоцтва про державну реєстрацію райлдержадміністрації та її структурних підрозділів.

21.  Відомості про документообіг райдержадміністрації.

22.  Перелік адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділамирайдержадміністрації.

23.  Інформація про районні організації політичних партій.

24.  Інформація про відзначення в районі державних, професійних свят та пам’ятних дат.

25.  Зразки оформлення документів за адміністративними послугами, що надаютьсярайдержадміністрацією.

26. Інформація про громадські організації етнічних спільнот в районі.

27.  Інформація про зареєстровані релігійні громади та релігійну мережу району.

28.  Порядок доступу до архіву та порядок користування документами НАФ в державному архівірайону.

29.  Інформаційне повідомлення про міжнародне співробітництво (проведені візити іноземних делегацій 30.  Мережа шкіл області, позашкільних закладів, оздоровчих закладів системи освіти та інформація про їх діяльність.

31. Інформація про заборгованість із заробітної плати.

32.  Інформація про розмір середньої заробітної плати та моніторинг показників середньомісячної заробітної плати.

33.  Календарний план спортивно-масових та спортивних заходів.

34. Перелік закладів, які надають соціальні послуги молоді та різним категоріям сімей.

35.  Документи про надзвичайні ситуації загальнодержавного та регіонального рівня.

36.  Список об’єктів культурної спадщини, внесених до Державного Реєстру нерухомих пам’яток України.

 

 

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію

  

1. Інформація, що міститься у документах райдержадміністрації, які становлять внутрівідомчу  службову кореспонденцію.

2. Доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

3. Інформація, зібрана  в процесі діяльності у сфері оборони  країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "Для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Новобузької районної
державної адміністрації
від 27.02.2019 № 53-р


ПЕРЕЛІК
відомостей, що містять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу
«Для службового користування» в Новобузькій районній державній адміністрації *


Розділ 1. Відомості загального значення


1.1 Службова інформація, що міститься в документах райдержадміністрації, які становлять внутрішню службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов´язані з розробкою напряму діяльності органу управління, підприємства, установи, організації або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень

1.2 Відомості про заходи цивільного захисту на особливий період

1.3 Відомості щодо характеристик потенційно небезпечних об´єктів, які віднесені до I - IІІ ступенів хімічної небезпеки, окремому хімічно небезпечному об´єкті (обсяги зберігання небезпечних речовин, схеми або плани розміщення, системи охорони, захисту, сигналізація)

1.4 Відомості щодо порядку, критеріїв, правил віднесення міст та об´єктів національної економіки до відповідних категорій цивільного захисту та інформація щодо зведених даних за район щодо об´єктів, які віднесені до відповідних категорій цивільного захисту

1.5 Відомості про заходи з антитерористичної діяльності, на які не
поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1.6 Відомості про заходи з питань територіальної оборони, на які не поширюється дія Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1.7 Відомості щодо організації системи зв´язку цивільного захисту (схеми, інструкції, оперативно-технічна документація бойових постів та вузлів зв´язку, переліки позивних та діючих частот тощо)

1.8 Відомості за сукупністю всіх показників про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів у цілому в райдержадміністрації, медичних установ, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1.9 Відомості щодо організації охорони об´єктів електро-, газо-, тепло-, водопостачання, водовідведення на окремому об’єкті, що має
мобілізаційне завдання (замовлення) з технічного прикриття в особливий період

1.10 Масштабні схеми водопостачання та водовідведення, та схеми, що мають топогеодезичну прив´язку, відомості щодо охорони джерел водопостачання та водовідведення на окремому об’єкті, що має мобілізаційне завдання (замовлення) з технічного прикриття в особливий період

1.11 Перелік об´єктів, що віднесені до 1-ї та 2-ї груп регіонального та місцевого значення

1.12 Плани адміністративних об´єктів, віднесених до об´єктів 1-ї та 2-ї груп регіонального та місцевого значення з нанесеними схемами інфраструктур, що забезпечують їх функціонування в мирний час та в особливий період

1.13 Плани охорони та оборони об´єктів 1-ї та 2-ї груп регіонального та місцевого значення, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1.14 Відомості з особових справ державних службовців (крім декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)

1.15 Відомості стосовно діяльності у сфері охорони державної таємниці, технічного захисту службової інформації, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

1.16 Відомості щодо надання допуску до державної таємниці в цілому у місцевому органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі та організації і щодо кожного працівника окремо

1.17 Топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1:10000 - 1:50000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів

1.18 Плани міст масштабу 1:10000 - 1:20000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів

1.19 Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів 1:50000 - 1:200000, карти ділянок рік масштабів 1:25000, 1:50000

1.20 Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК-2000 і СК-42 та зв´язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими

1.21 Відомості про координати геодезичних пунктів на територію України, визначені з точністю до 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою самою точністю

1.22 Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 кв. м

1.23 Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах з питань мобілізаційної підготовки, обробки персональних даних в райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій

Розділ 2. Відомості щодо заходів мобілізаційної підготовки та мобілізаційного планування

2.1 Відомості щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.2 Відомості щодо виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період

2.3 Відомості щодо виробництва і поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період

2.4 Відомості щодо виробництва і поставки палива та пально-мастильних матеріалів, технічних засобів служби пального в особливий період

2.5 Відомості щодо мобілізаційних завдань (замовлень) на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.6 Відомості щодо кількості в цілому автотранспортної, дорожньо- будівельної, підйомно-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил, інших військових формувань та які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.7 Відомості щодо забезпечення виконавців мобілізаційних завдань (замовлень) матеріально-технічними, сировинними, енергетичними та фінансовими ресурсами в особливий період, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.8 Відомості щодо показників з праці та кадрів, джерел забезпечення трудовими ресурсами потреб галузей економіки, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.9 Відомості щодо підготовки фахівців у закладах освіти та функціонування підприємств, установ та організацій галузі освіти в особливий період на території району, в окремому вищому навчальному закладі в особливий період

2.10 Відомості щодо надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період на території району, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.11 Відомості щодо номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, що не призначені для виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них

2.12 Відомості щодо створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг оборонного та мобілізаційного призначення в особливий період, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.13 Відомості щодо потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин або тварин, мінеральних добривах, сільськогосподарської техніки та обладнання на особливий період

2.14 Відомості про заходи щодо забезпечення сталого функціонування галузей економіки, що не стосуються виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них

2.15 Відомості щодо виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту в особливий період

2.16 Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану (документів мобілізаційного характеру), які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.17 Методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки, які не
підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.18 Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.19 Відомості про кількість військовозобов´язаних, заброньованих у цілому за галуззю економіки району, а також окремим підприємством, установою, організацією, у яких середня кількість працівників за звітний період перевищує 250 осіб, та які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.20 Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України (її складових) в особливий період у частині, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.21 Відомості про організацію оповіщення, управління і зв´язку, порядку переведення апарату та структурного підрозділу райдержадміністрації на організаційно-штатну структуру особливого періоду та на режим роботи в умовах особливого періоду

2.22 Відомості про дислокацію та характеристики, обсяги матеріально-технічного забезпечення, систему охорони та захисту пункту управління райдержадміністрації

2.23 Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки

2.24 Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на
мобілізаційну підготовку

2.25 Відомості про функціонування в особливий період галузі економіки району

2.26 Відомості щодо організації технічного прикриття (заходи технічного прикриття) об´єктів електро-, газо-, тепло-, водопостачання, водовідведення та інфраструктури на особливий період, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

2.27 Відомості про організацію життєзабезпечення населення (в тому числі
нормованого забезпечення) в умовах особливого періоду

* Цей перелік поширюється на підприємства, організації, установи та заклади спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Новобузького району.