Новобужская районная госадминистрация » Центр надання Адміністративних послуг
Українська | Русский | English
Главная Розпорядження райдержадміністрації Вакансії Объявления Проекти рішень районної ради Новини Реєстри для публічного огляду

Центр надання Адміністративних послуг

                                         

                            Державний адміністратор Новобузької райдержадміністрації 

                                                         КРИВОШЕЯ Наталія Юріївна
 
(55600, Миколаївська обл., Новобузький р-н, м.Новий Буг, вул.Гребеннікова,1,ІІ-й поверх,тел(05151)9-18-91
Р Е Ж И М    Р О Б О Т И

Прийом заяв, попереднє консультування та інформування –

понеділок -  з 08.00 до 17.00,

вівторок - з 8.00 до 20.00

середа - з 8.00 до 17.00

четверг - з 8.00 до 20.00

пятниця з 08.00 до 16.00

Дозвільний центр – робочий орган Новобузької райдержадміністрації, в якому представники місцевих дозвільних органів та державні адміністратори діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру.

 

                                      Основні завдання Дозвільного центру:

 

1. Виконання вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” щодо правових та організаційних засад функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

2. Видача документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності суб’єктам господарювання із забезпеченням взаємодії місцевих дозвільних органів та суб’єктів господарювання.

3. Спрощення та впорядкування дозвільних узгоджувальних процедур, скорочення витрат часу суб’єктів господарювання на отримання дозволів, довідок погоджень, висновків, необхідних при започаткуванні та здійсненні підприємницької діяльності.

4. Надання суб’єкту господарювання консультацій щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру для започаткування та провадження господарської діяльності.

5. Прийняття від суб’єктів господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру та організації видачі суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру.

6. Контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.

 


 

Звернувшись до державного адміністратора  можна отримати наступну інформацію :

  • перелік документів, необхідних для отримання певного документу дозвільного характеру;

 • строк дії відповідного документу дозвільного характеру або необмеженості строку його дії;

 • розмір плати або безоплатності видачі документу дозвільного характеру;

 • строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документу дозвільного характеру;

 • вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документу дозвільного характеру;

 • про дозвільні органи уповноважені видавати документи дозвільного характеру.

 Довідково :

дозвільні органи - органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру;

документ дозвільного характеру - дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності;

місцеві дозвільні органи - міські ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчі органи), районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до проведення експертизи та обстеження об'єктів, на які видається документ дозвільного характеру, видавати документи дозвільного характеру у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць);

регіональні дозвільні органи - територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в областях та Автономній Республіці Крим, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до проведення експертизи та обстеження об'єктів, на які видаються документи дозвільного характеру, видавати такі документи в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

об'єкт, на який видається документ дозвільного характеру(далі - об'єкт), - природні ресурси, земельна ділянка, ґрунтовий покрив земельних ділянок, споруда, будівля, приміщення, устаткування, обладнання та механізми, що вводяться в експлуатацію або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного виду, робота та послуга, а також документи, які використовуються суб'єктом господарювання у процесі проходження погоджувальної (дозвільної) процедури (проектна документація на будівництво об'єктів, землевпорядна документація, містобудівна документація, гірничий відвід);

декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства(далі - декларація) - документ, яким суб'єкт господарювання повідомляє державного адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий спосіб суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

регіональний дозвільний центр - робочий орган обласної державної адміністрації, в якому представники регіональних дозвільних органів та державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру.

місцевий/районний дозвільний центр - робочий орган міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (її виконавчого органу), Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, уповноваженого Радою міністрів Автономної Республіки Крим міністерства або республіканського комітету, в якому представники регіональних, місцевих дозвільних органів та державний адміністратор діють за принципом організаційної єдності щодо видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру.

 Основними завданнями державного адміністратора є:

-надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру; -прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам; -видача суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру; -забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу; -організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта; -контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру; -формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру; -інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також територіального органу уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань видачідокументів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу; -підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру; -ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру; -координація діяльності дозвільного центру; -видача довідок з реєстру документів дозвільного характеру; -складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

1. Управління ветеринарної медицини в Новобузькому районі

2. ВДАІ з обслуговування Казанківського та Новобузького районів УДАІ УМВС України в Миколаївській області капітан міліції

3. Філія ПАТ «Миколаївобленерго» Новобузького району

4. Новобузький цех електрозв'язку № 3 Миколаївської філії ВАТ «Укртелеком»

5. Новобузька  дільниця  Казанківського  управління   експлуатації газового господарства


Порядок видачі місцевими дозвільними органами документів дозвільного характеру

 
1. Видача документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами здійснюється в дозвільному центрі державним
адміністратором або представником місцевого дозвільного органу за принципом організаційної єдності.
2. Суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа подає державному адміністратору чи представнику відповідного місцевого дозвільного органу, які здійснюють прийом суб'єктів господарювання в дозвільному центрі, заяву, форма якої затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу та за погодженням з дозвільними органами.
 3. До заяви додаються: 
документи, необхідні для видачі документа дозвільного характеру, передбачені законодавством, яким регулюються відносини щодо одержання такого документа. 
Документами, необхідними для видачі документа дозвільного характеру, можуть визначатися документи, що безпосередньо пов'язані з підтвердженням можливості суб'єкта господарювання провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або види господарської діяльності.
Заява та документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою - підприємцем) або уповноваженою ним особою.
Заява та документи, що додаються до неї, можуть бути надіслані рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому підпис заявника (фізичної особи - підприємця) та уповноваженої ним особи засвідчується нотаріально.
4. Державний адміністратор перевіряє документи, що посвідчують особу заявника, та реєструє заяву і документи, що додаються до неї, в журналі, який ведеться за формою, встановленою уповноваженим органом.
Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого негайно видається (направляється) заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації.
5. Забороняється вимагати від заявника для одержання документа дозвільного характеру документи, не передбачені законодавством.
6. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.
7. Державний адміністратор після надходження заяви та документів, що додаються до неї, формує дозвільну справу, у якій зберігаються копія заяви на отримання відповідного документа дозвільного характеру, опис документів, що додаються до неї (у тому числі копія документа, що підтверджує внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, якщо така плата передбачена законом), а також копії документів дозвільного характеру або копії повідомлень місцевих дозвільних органів про відмову у видачі документів дозвільного характеру, копії рішень дозвільних органів з відповідних питань.
Державний адміністратор несе відповідальність за зберігання дозвільної справи згідно із законом.
8. Заява та документи, що додаються до неї, передаються державним адміністратором до місцевих дозвільних органів у день реєстрації заяви або протягом наступного робочого дня.
9. Місцеві дозвільні органи протягом не більше ніж десять робочих днів з дня одержання від державного адміністратора заяви та документів, що додаються до неї, якщо інше не передбачено законом, оформлюють відповідний документ дозвільного характеру або письмове повідомлення суб'єкту господарювання про відмову у видачі документа дозвільного характеру та передають протягом одного робочого дня відповідні документи (письмове повідомлення) державному адміністратору.
У письмовому повідомленні про відмову у видачі документа дозвільного характеру зазначаються передбачені законом підстави для такої відмови.
10. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від місцевого дозвільного органу відповідного документа дозвільного характеру (письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру) повідомляє суб'єкта господарювання про час та місце видачі документа дозвільного характеру або письмової відмови у видачі документа дозвільного характеру. У разі якщо законом передбачено внесення плати за видачу документа дозвільного характеру, державниаадміністратор зобов'язаний повідомити про це суб'єкта господарювання.
Факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу, якщо така плата передбачена законом.
Державний адміністратор не пізніше наступного дня з дня отримання документа, що засвідчує внесення плати за його видачу, передає такий документ відповідному місцевому дозвільному органу.
Копія цього документа залишається у державного адміністратора.
11. Письмове повідомлення місцевого дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру видається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі під підпис про одержання.
У разі нез'явлення суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи для одержання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру протягом двох робочих днів з дня закінчення встановленого законом строку розгляду заяви про видачу документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, державний адміністратор направляє письмове повідомлення місцевого дозвільного органу про відмову у видачі документа дозвільного характеру суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення.

 

Нормативно - правові акти, якими регламентується діяльність дозвільного центру Новобузької райдержадміністрації
 
 
 
 

Перелік документів дозвільного характеру, які оформляються та видаються в Дозвільному центрі:

Управління ветеринарної медицини у Новобузькому районі:

- експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків;

- експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;               

 - дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

ВДАІ з обслуговування Казанківського та Новобузького районів УДАІ УМВС України в Миколаївській області капітан міліції

           -  дозвіл на рух великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями, залізничними переїздами, якщо маршрут проходить у межах відповідної адміністративно - територіальної одиниці;

-   дозвіл на дорожнє перевезення небезпечних вантажів;

          - одержання висновку щодо можливості розташування кіосків, павільйонів, пересувних торгівельних пунктів та інших споруд торгівельно-побутового призначення і об’єктів дорожнього сервісу з виїздом на місце для проведення обстеження території або окремих ділянок вулично-шляхової мережі;

          - одержання висновку щодо можливості розташування рекламоносіїв у межах червоних ліній вулиць або смуги відведення автомобільної дороги з виїздом на місце для проведення обстеження території або окремих ділянок вулично-шляхової мережі

 
 
 
 

Заява